Chineză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

ap. (apéndice)
app.(附录)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
aprox. (aproximadamente)
approx.(大约)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibl. (bibliografía)
bibliog.(引用来源)
Lista de surse folosite
circ. (circa)
ca.(大约)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
cap. (capítulo)
ch.(章)
O selecţie definită a lucrării
col. (columna)
col.(柱)
Partea verticală a unui tabel
disertación
diss.(论文)
O lucrare completă pe un anumit subiect
editado por
ed.(编辑)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
p. ej. (por ejemplo)
e.g.(例如)
Se folosește când se dă un exemplu
especialmente
esp.(尤其是)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc. (etcétera)
etc.(等等)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
fig. (figura)
fig.(图表)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
es decir,...
i.e.(既)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
incl.
incl.(包括)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B. (nota bene)
N.B.(注意)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p. (página)
p.(页)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp. (páginas)
pp.(页)
Mai multe pagini ale lucrării
Prefacio
pref.(前言)
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
publicado por
pub.(由...出版)
Pentru a nominaliza editorul
revisado por
rev.(由...修改)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
reedición / nueva edición / reimpresión
rpt.(转载)
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
traducido por
trans.(由...翻译)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
t.
vol.(卷)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări