Coreeană | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

ap. (apéndice)
부록
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
aprox. (aproximadamente)
대략
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibl. (bibliografía)
참고 문헌 목록
Lista de surse folosite
circ. (circa)
대략
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
cap. (capítulo)
제 (숫자 ex. 1) 장
O selecţie definită a lucrării
col. (columna)
세로줄
Partea verticală a unui tabel
disertación
논문
O lucrare completă pe un anumit subiect
editado por
편집
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
p. ej. (por ejemplo)
예,
Se folosește când se dă un exemplu
especialmente
특히,
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc. (etcétera)
등...
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
fig. (figura)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
es decir,...
즉,
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
incl.
... 포함
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B. (nota bene)
주의
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p. (página)
p.
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp. (páginas)
pp.
Mai multe pagini ale lucrării
Prefacio
서두
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
publicado por
(홍길동) 지음
Pentru a nominaliza editorul
revisado por
(홍길동) 개정
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
reedición / nueva edición / reimpresión
재판본
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
traducido por
(홍길동) 번역
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
t.
제 (몇) 판
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări