Maghiară | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

ap. (apéndice)
függ. (függelék)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
aprox. (aproximadamente)
kb. (körülbelül)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibl. (bibliografía)
bibliog. (bibliográfia)
Lista de surse folosite
circ. (circa)
kb. (körülbelül)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
cap. (capítulo)
fej. (fejezet)
O selecţie definită a lucrării
col. (columna)
oszl. (oszlop)
Partea verticală a unui tabel
disertación
dissz. (disszertáció)
O lucrare completă pe un anumit subiect
editado por
szerk. (szerkesztette X)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
p. ej. (por ejemplo)
pl. (például)
Se folosește când se dă un exemplu
especialmente
kül. (különösen)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc. (etcétera)
stb. (és így tovább)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
fig. (figura)
ábr. (ábra)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
es decir,...
azaz/vagyis/következtetésképpen
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
incl.
beleértve
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p. (página)
o./old. (oldal)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp. (páginas)
o./old. (oldal/oldalak)
Mai multe pagini ale lucrării
Prefacio
Előszó
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
publicado por
kiad. (kiadta X/kiadó)
Pentru a nominaliza editorul
revisado por
Átdolgozta X
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
reedición / nueva edición / reimpresión
Utánnyomás
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
traducido por
ford. (fordította X)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
t.
köt. (kötet)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări