Cehă | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

Appendix
- (příloha)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
ung. (ungefär)
přibl. (přibližně)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
lit. (literatura)
Lista de surse folosite
ca. (cirka)
cca (cirka)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
kap. (kapitel)
kap. (kapitola)
O selecţie definită a lucrării
Kolumn
- (sloupec)
Partea verticală a unui tabel
Doktorsavhandling
dis. (disertace, disertační práce)
O lucrare completă pe un anumit subiect
red. (redigerad av)
edit. (editována kým)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
t.ex. (till exempel)
např. (například)
Se folosește când se dă un exemplu
särskilt
zejm. (zejména)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc. (et cetera)
atd. (a tak dále)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
figur
obr. (obrázek)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
d.v.s. (det vill säga)
tj. (to jest)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
inkl. (inklusive)
vč. (včetně)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
obs (observera)
Pozn. (poznámka)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
s. (sida)
str. (strana)
Fiecare pagină individuală a lucrării
s. (sidor)
str. (strany)
Mai multe pagini ale lucrării
förord
- (předmluva)
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
publicerad av
publ. (publikováno kým)
Pentru a nominaliza editorul
rev. (reviderad av)
rev. (revidováno kým)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
omtryck/nytryck
dot. (dotisk)
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
övers. (översättning)
přel. (přeloženo kým)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol. (volym)
obj. (objem)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări