Germană | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

Appendix
Ah. (Anhang)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
ung. (ungefär)
ugf. (ungefähr)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Lista de surse folosite
ca. (cirka)
ca. (circa)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
kap. (kapitel)
K. (Kapitel)
O selecţie definită a lucrării
Kolumn
Spalte
Partea verticală a unui tabel
Doktorsavhandling
Diss. (Dissertation)
O lucrare completă pe un anumit subiect
red. (redigerad av)
bearb. (bearbeitet von)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
t.ex. (till exempel)
z.B. (zum Beispiel)
Se folosește când se dă un exemplu
särskilt
bes. (besonders)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc. (et cetera)
usw. (und so weiter)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
figur
Abb. (Abbildung)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
d.v.s. (det vill säga)
d.h. (das heißt)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
s. (sida)
S. (Seite)
Fiecare pagină individuală a lucrării
s. (sidor)
S. (Seiten)
Mai multe pagini ale lucrării
förord
Vorw. (Vorwort)
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
publicerad av
hg. (herausgegeben von)
Pentru a nominaliza editorul
rev. (reviderad av)
geä. (geändert)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
omtryck/nytryck
Nachdr. (Nachdruck)
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
övers. (översättning)
übersetzt von
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol. (volym)
Jg. (Jahrgang)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări