Greacă | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

Appendix
παρ. (παράρτημα)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
ung. (ungefär)
περ. (κατά προσέγγιση)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Lista de surse folosite
ca. (cirka)
περ. (περίπου)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
kap. (kapitel)
κεφ. (κεφάλαιο)
O selecţie definită a lucrării
Kolumn
στήλη
Partea verticală a unui tabel
Doktorsavhandling
διατριβή
O lucrare completă pe un anumit subiect
red. (redigerad av)
επιμ. (επιμέλεια)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
t.ex. (till exempel)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Se folosește când se dă un exemplu
särskilt
ειδ. (ειδικά)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc. (et cetera)
κτλ. (και τα λοιπά)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
figur
Σχ. (Σχήμα)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
d.v.s. (det vill säga)
δηλαδή,...
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
inkl. (inklusive)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
obs (observera)
σημ. (σημείωση)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
s. (sida)
σελ. (σελίδα)
Fiecare pagină individuală a lucrării
s. (sidor)
σελ. (σελίδες)
Mai multe pagini ale lucrării
förord
Προτ. (πρόλογος)
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
publicerad av
δημοσιεύθηκε από
Pentru a nominaliza editorul
rev. (reviderad av)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
omtryck/nytryck
ανατύπωση
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
övers. (översättning)
μεταφράστηκε από
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol. (volym)
τομ. (τόμος)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări