Maghiară | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

Appendix
függ. (függelék)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
ung. (ungefär)
kb. (körülbelül)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibliog. (bibliográfia)
Lista de surse folosite
ca. (cirka)
kb. (körülbelül)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
kap. (kapitel)
fej. (fejezet)
O selecţie definită a lucrării
Kolumn
oszl. (oszlop)
Partea verticală a unui tabel
Doktorsavhandling
dissz. (disszertáció)
O lucrare completă pe un anumit subiect
red. (redigerad av)
szerk. (szerkesztette X)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
t.ex. (till exempel)
pl. (például)
Se folosește când se dă un exemplu
särskilt
kül. (különösen)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc. (et cetera)
stb. (és így tovább)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
figur
ábr. (ábra)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
d.v.s. (det vill säga)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
inkl. (inklusive)
beleértve
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
obs (observera)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
s. (sida)
o./old. (oldal)
Fiecare pagină individuală a lucrării
s. (sidor)
o./old. (oldal/oldalak)
Mai multe pagini ale lucrării
förord
Előszó
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
publicerad av
kiad. (kiadta X/kiadó)
Pentru a nominaliza editorul
rev. (reviderad av)
Átdolgozta X
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
omtryck/nytryck
Utánnyomás
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
övers. (översättning)
ford. (fordította X)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol. (volym)
köt. (kötet)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări