Poloneză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

Appendix
aneks
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
ung. (ungefär)
ok. (około)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibliografia
Lista de surse folosite
ca. (cirka)
circa
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
kap. (kapitel)
rozdz. (rozdział)
O selecţie definită a lucrării
Kolumn
kolumna
Partea verticală a unui tabel
Doktorsavhandling
dysertacja
O lucrare completă pe un anumit subiect
red. (redigerad av)
pod red. (pod redakcją)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
t.ex. (till exempel)
np. (na przykład)
Se folosește când se dă un exemplu
särskilt
szczególnie
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc. (et cetera)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
figur
rys. (rysunek)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
d.v.s. (det vill säga)
tj. (to jest)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
inkl. (inklusive)
wliczając
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
obs (observera)
nb. (notabene/nota bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
s. (sida)
str. (strona)
Fiecare pagină individuală a lucrării
s. (sidor)
str. (strony)
Mai multe pagini ale lucrării
förord
wstęp/przedmowa
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
publicerad av
wyd. (wydawnictwo)
Pentru a nominaliza editorul
rev. (reviderad av)
korekta
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
omtryck/nytryck
przedruk
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
övers. (översättning)
tłum. (tłumaczenie)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol. (volym)
t. (tom)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări