Rusă | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

Appendix
прил. (приложения)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
ung. (ungefär)
прибл. (приблизительно)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
библ. (библиография)
Lista de surse folosite
ca. (cirka)
ca. (circa -ровно)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
kap. (kapitel)
гл. (глава)
O selecţie definită a lucrării
Kolumn
кол. (колонка)
Partea verticală a unui tabel
Doktorsavhandling
дисс. (дисертация)
O lucrare completă pe un anumit subiect
red. (redigerad av)
ред. (редактор ...)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
t.ex. (till exempel)
н/р (на пример)
Se folosește când se dă un exemplu
särskilt
особенно (особенно)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc. (et cetera)
и т.д. (и так далее)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
figur
рис. (рисунок)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
d.v.s. (det vill säga)
т.е. (то есть)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
inkl. (inklusive)
вкл. (включая)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
s. (sida)
стр. (страница)
Fiecare pagină individuală a lucrării
s. (sidor)
стр-ы. (страницы)
Mai multe pagini ale lucrării
förord
прол. (пролог)
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
publicerad av
изд. (издательство)
Pentru a nominaliza editorul
rev. (reviderad av)
ред. (просмотрено...)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
omtryck/nytryck
обр. (в обработке...)
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
övers. (översättning)
trans. (перевод ...)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol. (volym)
vol. (volume - ценность)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări