Spaniolă | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

Appendix
ap. (apéndice)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
ung. (ungefär)
aprox. (aproximadamente)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibl. (bibliografía)
Lista de surse folosite
ca. (cirka)
circ. (circa)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
kap. (kapitel)
cap. (capítulo)
O selecţie definită a lucrării
Kolumn
col. (columna)
Partea verticală a unui tabel
Doktorsavhandling
disertación
O lucrare completă pe un anumit subiect
red. (redigerad av)
editado por
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
t.ex. (till exempel)
p. ej. (por ejemplo)
Se folosește când se dă un exemplu
särskilt
especialmente
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc. (et cetera)
etc. (etcétera)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
figur
fig. (figura)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
d.v.s. (det vill säga)
es decir,...
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
inkl. (inklusive)
incl.
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
s. (sida)
p. (página)
Fiecare pagină individuală a lucrării
s. (sidor)
pp. (páginas)
Mai multe pagini ale lucrării
förord
Prefacio
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
publicerad av
publicado por
Pentru a nominaliza editorul
rev. (reviderad av)
revisado por
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
omtryck/nytryck
reedición / nueva edición / reimpresión
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
övers. (översättning)
traducido por
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol. (volym)
t.
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări