Thailandeză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

Appendix
(ภาคผนวก)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
ung. (ungefär)
ประมาณ
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
บรรณานุกรม
Lista de surse folosite
ca. (cirka)
ประมาณ
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
kap. (kapitel)
บท
O selecţie definită a lucrării
Kolumn
คอลัมน์
Partea verticală a unui tabel
Doktorsavhandling
ปริญญานิพนธ์
O lucrare completă pe un anumit subiect
red. (redigerad av)
แก้ไขโดย
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
t.ex. (till exempel)
ตัวอย่างเช่น
Se folosește când se dă un exemplu
särskilt
โดยเฉพาะ
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc. (et cetera)
และอื่นๆอีกมากมาย
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
figur
ตัวเลข
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
d.v.s. (det vill säga)
กล่าวคือ
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
inkl. (inklusive)
ประกอบไปด้วย
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
obs (observera)
หมายเหตุ
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
s. (sida)
หน้า
Fiecare pagină individuală a lucrării
s. (sidor)
หน้า
Mai multe pagini ale lucrării
förord
คำนำ
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
publicerad av
ตีพิมพ์โดย
Pentru a nominaliza editorul
rev. (reviderad av)
ทบทวนโดย
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
omtryck/nytryck
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
övers. (översättning)
แปลโดย
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol. (volym)
ระดับ
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări