Turcă | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

Appendix
ek
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
ung. (ungefär)
tahmini/ yaklaşık
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Bibliyografi/ Kaynakça
Lista de surse folosite
ca. (cirka)
aşağı yukarı/ takribi
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
kap. (kapitel)
Bölüm/ ünite
O selecţie definită a lucrării
Kolumn
kol. (kolon)/ sütun
Partea verticală a unui tabel
Doktorsavhandling
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
O lucrare completă pe un anumit subiect
red. (redigerad av)
tarafından düzeltildi
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
t.ex. (till exempel)
ör./örn. (örneğin)
Se folosește când se dă un exemplu
särskilt
özellikle
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc. (et cetera)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
figur
fig. (figür)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
d.v.s. (det vill säga)
yani
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
inkl. (inklusive)
kapsar/ dahil
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
obs (observera)
d.e. (dikkat edilecek)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
s. (sida)
s. (sayfa)
Fiecare pagină individuală a lucrării
s. (sidor)
sayfalar
Mai multe pagini ale lucrării
förord
önsöz/ giriş
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
publicerad av
yay. (yayımlandı)
Pentru a nominaliza editorul
rev. (reviderad av)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
omtryck/nytryck
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
övers. (översättning)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol. (volym)
böl. (bölüm)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări