Portugheză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

(ภาคผนวก)
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
ประมาณ
aprox. (aproximadamente)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
บรรณานุกรม
bibliogr. (bibliografia)
Lista de surse folosite
ประมาณ
cerca
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
บท
cap. (capítulo)
O selecţie definită a lucrării
คอลัมน์
col. (coluna)
Partea verticală a unui tabel
ปริญญานิพนธ์
dissertação
O lucrare completă pe un anumit subiect
แก้ไขโดย
ed. (edição)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
ตัวอย่างเช่น
p.ex. (por exemplo)
Se folosește când se dă un exemplu
โดยเฉพาะ
especialmente
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
และอื่นๆอีกมากมาย
etc. (et cetera)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
ตัวเลข
fig. (figura)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
กล่าวคือ
i.e. (id est)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
ประกอบไปด้วย
incluindo
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
หน้า
p. (página)
Fiecare pagină individuală a lucrării
หน้า
pp. (páginas)
Mai multe pagini ale lucrării
คำนำ
prefácio
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
ตีพิมพ์โดย
E. (editor)
EE. (editores)
Pentru a nominaliza editorul
ทบทวนโดย
revisado por
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
reimpresso
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
แปลโดย
Trad. (tradução)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
ระดับ
vol. (volume)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări