Turcă | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

(ภาคผนวก)
ek
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
ประมาณ
tahmini/ yaklaşık
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
บรรณานุกรม
Bibliyografi/ Kaynakça
Lista de surse folosite
ประมาณ
aşağı yukarı/ takribi
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
บท
Bölüm/ ünite
O selecţie definită a lucrării
คอลัมน์
kol. (kolon)/ sütun
Partea verticală a unui tabel
ปริญญานิพนธ์
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
O lucrare completă pe un anumit subiect
แก้ไขโดย
tarafından düzeltildi
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
ตัวอย่างเช่น
ör./örn. (örneğin)
Se folosește când se dă un exemplu
โดยเฉพาะ
özellikle
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
และอื่นๆอีกมากมาย
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
ตัวเลข
fig. (figür)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
กล่าวคือ
yani
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
ประกอบไปด้วย
kapsar/ dahil
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
หมายเหตุ
d.e. (dikkat edilecek)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
หน้า
s. (sayfa)
Fiecare pagină individuală a lucrării
หน้า
sayfalar
Mai multe pagini ale lucrării
คำนำ
önsöz/ giriş
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
ตีพิมพ์โดย
yay. (yayımlandı)
Pentru a nominaliza editorul
ทบทวนโดย
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
แปลโดย
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
ระดับ
böl. (bölüm)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări