Greacă | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

ek
παρ. (παράρτημα)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
tahmini/ yaklaşık
περ. (κατά προσέγγιση)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
Bibliyografi/ Kaynakça
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Lista de surse folosite
aşağı yukarı/ takribi
περ. (περίπου)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
Bölüm/ ünite
κεφ. (κεφάλαιο)
O selecţie definită a lucrării
kol. (kolon)/ sütun
στήλη
Partea verticală a unui tabel
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
διατριβή
O lucrare completă pe un anumit subiect
tarafından düzeltildi
επιμ. (επιμέλεια)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
ör./örn. (örneğin)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Se folosește când se dă un exemplu
özellikle
ειδ. (ειδικά)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
κτλ. (και τα λοιπά)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
fig. (figür)
Σχ. (Σχήμα)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
yani
δηλαδή,...
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
kapsar/ dahil
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
d.e. (dikkat edilecek)
σημ. (σημείωση)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
s. (sayfa)
σελ. (σελίδα)
Fiecare pagină individuală a lucrării
sayfalar
σελ. (σελίδες)
Mai multe pagini ale lucrării
önsöz/ giriş
Προτ. (πρόλογος)
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
yay. (yayımlandı)
δημοσιεύθηκε από
Pentru a nominaliza editorul
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
ανατύπωση
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
μεταφράστηκε από
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
böl. (bölüm)
τομ. (τόμος)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări