Maghiară | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

ek
függ. (függelék)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
tahmini/ yaklaşık
kb. (körülbelül)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
Bibliyografi/ Kaynakça
bibliog. (bibliográfia)
Lista de surse folosite
aşağı yukarı/ takribi
kb. (körülbelül)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
Bölüm/ ünite
fej. (fejezet)
O selecţie definită a lucrării
kol. (kolon)/ sütun
oszl. (oszlop)
Partea verticală a unui tabel
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
dissz. (disszertáció)
O lucrare completă pe un anumit subiect
tarafından düzeltildi
szerk. (szerkesztette X)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
ör./örn. (örneğin)
pl. (például)
Se folosește când se dă un exemplu
özellikle
kül. (különösen)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
stb. (és így tovább)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
fig. (figür)
ábr. (ábra)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
yani
azaz/vagyis/következtetésképpen
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
kapsar/ dahil
beleértve
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
d.e. (dikkat edilecek)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
s. (sayfa)
o./old. (oldal)
Fiecare pagină individuală a lucrării
sayfalar
o./old. (oldal/oldalak)
Mai multe pagini ale lucrării
önsöz/ giriş
Előszó
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
yay. (yayımlandı)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Pentru a nominaliza editorul
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Átdolgozta X
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Utánnyomás
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
ford. (fordította X)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
böl. (bölüm)
köt. (kötet)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări