Portugheză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

ek
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
tahmini/ yaklaşık
aprox. (aproximadamente)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
Bibliyografi/ Kaynakça
bibliogr. (bibliografia)
Lista de surse folosite
aşağı yukarı/ takribi
cerca
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
Bölüm/ ünite
cap. (capítulo)
O selecţie definită a lucrării
kol. (kolon)/ sütun
col. (coluna)
Partea verticală a unui tabel
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
dissertação
O lucrare completă pe un anumit subiect
tarafından düzeltildi
ed. (edição)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
ör./örn. (örneğin)
p.ex. (por exemplo)
Se folosește când se dă un exemplu
özellikle
especialmente
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc. (et cetera)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
fig. (figür)
fig. (figura)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
yani
i.e. (id est)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
kapsar/ dahil
incluindo
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (nota bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
s. (sayfa)
p. (página)
Fiecare pagină individuală a lucrării
sayfalar
pp. (páginas)
Mai multe pagini ale lucrării
önsöz/ giriş
prefácio
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
yay. (yayımlandı)
E. (editor)
EE. (editores)
Pentru a nominaliza editorul
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
revisado por
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
reimpresso
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Trad. (tradução)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
böl. (bölüm)
vol. (volume)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări