Suedeză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

ek
Appendix
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
tahmini/ yaklaşık
ung. (ungefär)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
Bibliyografi/ Kaynakça
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lista de surse folosite
aşağı yukarı/ takribi
ca. (cirka)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
Bölüm/ ünite
kap. (kapitel)
O selecţie definită a lucrării
kol. (kolon)/ sütun
Kolumn
Partea verticală a unui tabel
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Doktorsavhandling
O lucrare completă pe un anumit subiect
tarafından düzeltildi
red. (redigerad av)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
ör./örn. (örneğin)
t.ex. (till exempel)
Se folosește când se dă un exemplu
özellikle
särskilt
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc. (et cetera)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
fig. (figür)
figur
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
yani
d.v.s. (det vill säga)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
kapsar/ dahil
inkl. (inklusive)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
d.e. (dikkat edilecek)
obs (observera)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
s. (sayfa)
s. (sida)
Fiecare pagină individuală a lucrării
sayfalar
s. (sidor)
Mai multe pagini ale lucrării
önsöz/ giriş
förord
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
yay. (yayımlandı)
publicerad av
Pentru a nominaliza editorul
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
rev. (reviderad av)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
omtryck/nytryck
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
övers. (översättning)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
böl. (bölüm)
vol. (volym)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări