Thailandeză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

ek
(ภาคผนวก)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
tahmini/ yaklaşık
ประมาณ
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
Bibliyografi/ Kaynakça
บรรณานุกรม
Lista de surse folosite
aşağı yukarı/ takribi
ประมาณ
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
Bölüm/ ünite
บท
O selecţie definită a lucrării
kol. (kolon)/ sütun
คอลัมน์
Partea verticală a unui tabel
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
ปริญญานิพนธ์
O lucrare completă pe un anumit subiect
tarafından düzeltildi
แก้ไขโดย
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
ör./örn. (örneğin)
ตัวอย่างเช่น
Se folosește când se dă un exemplu
özellikle
โดยเฉพาะ
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
และอื่นๆอีกมากมาย
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
fig. (figür)
ตัวเลข
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
yani
กล่าวคือ
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
kapsar/ dahil
ประกอบไปด้วย
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
d.e. (dikkat edilecek)
หมายเหตุ
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
s. (sayfa)
หน้า
Fiecare pagină individuală a lucrării
sayfalar
หน้า
Mai multe pagini ale lucrării
önsöz/ giriş
คำนำ
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
yay. (yayımlandı)
ตีพิมพ์โดย
Pentru a nominaliza editorul
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
ทบทวนโดย
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
แปลโดย
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
böl. (bölüm)
ระดับ
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări