Esperanto | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

فهرس المحتويات
Enhavtabelo
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
قائمة الأشكال
Listo de Figuroj
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
قائمة الجداول
Listo de Tabloj
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
ملحق
Apendico
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
مسرد المصطلحات
Glosaro
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
ببليوغرافيا
Bibliografio
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
فهرس الموضوعات
Indekso
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document