Franceză | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

فهرس المحتويات
Table des matières
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
قائمة الأشكال
Liste des figures
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
قائمة الجداول
Liste des tables
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
ملحق
Annexe
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
مسرد المصطلحات
Glossaire
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
ببليوغرافيا
Bibliographie
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
فهرس الموضوعات
Index
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document