Greacă | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

فهرس المحتويات
Πίνακας Περιεχομένων
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
قائمة الأشكال
Κατάλογος Σχημάτων
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
قائمة الجداول
Κατάλογος Πινάκων
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
ملحق
Παράρτημα
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
مسرد المصطلحات
Γλωσσάριο
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
ببليوغرافيا
Βιβλιογραφία
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
فهرس الموضوعات
Ευρετήριο
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document