Hindi | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

فهرس المحتويات
अनुक्रम
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
قائمة الأشكال
आंकड़ों की सूची
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
قائمة الجداول
तालिकाओं की सूची
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
ملحق
परिशिष्ट
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
مسرد المصطلحات
शब्दावली
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
ببليوغرافيا
संदर्भग्रंथ सूची
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
فهرس الموضوعات
अनुक्रमणिका
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document