Rusă | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

فهرس المحتويات
Содержание
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
قائمة الأشكال
Список тезисов
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
قائمة الجداول
Список таблиц
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
ملحق
Приложения
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
مسرد المصطلحات
Глоссарий
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
ببليوغرافيا
Библиография
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
فهرس الموضوعات
Индекс, указатель
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document