Spaniolă | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

فهرس المحتويات
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
قائمة الأشكال
Lista de Figuras
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
قائمة الجداول
Lista de Tablas
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
ملحق
Apéndice
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
مسرد المصطلحات
Glosario
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
ببليوغرافيا
Bibliografía
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
فهرس الموضوعات
Índice Alfabético
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document