Turcă | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

فهرس المحتويات
Fihrist
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
قائمة الأشكال
Figürler Listesi
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
قائمة الجداول
Tablolar Listesi
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
ملحق
Ek / İlave
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
مسرد المصطلحات
Terimler Sözlüğü
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
ببليوغرافيا
Kaynakça
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
فهرس الموضوعات
İndeks / Endeks / Katalog
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document