Arabă | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Obsah
فهرس المحتويات
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Seznam hodnot
قائمة الأشكال
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Seznam tabulek
قائمة الجداول
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Příloha
ملحق
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Glosář
مسرد المصطلحات
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Seznam pramenů/Bibliografie
ببليوغرافيا
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Index
فهرس الموضوعات
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document