Coreeană | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

目录
목차
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
图表目录
인물 리스트
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
数表目录
표 리스트
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
附录
부록
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
术语表
어휘 사전
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
参考书目
관계 서적 목록
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
索引
인덱스 (색인)
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document