Franceză | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

目录
Table des matières
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
图表目录
Liste des figures
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
数表目录
Liste des tables
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
附录
Annexe
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
术语表
Glossaire
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
参考书目
Bibliographie
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
索引
Index
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document