Hindi | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

目录
अनुक्रम
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
图表目录
आंकड़ों की सूची
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
数表目录
तालिकाओं की सूची
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
附录
परिशिष्ट
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
术语表
शब्दावली
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
参考书目
संदर्भग्रंथ सूची
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
索引
अनुक्रमणिका
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document