Turcă | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

目录
Fihrist
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
图表目录
Figürler Listesi
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
数表目录
Tablolar Listesi
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
附录
Ek / İlave
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
术语表
Terimler Sözlüğü
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
参考书目
Kaynakça
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
索引
İndeks / Endeks / Katalog
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document