Vietnameză | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

目录
Mục lục
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
图表目录
Hình minh họa
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
数表目录
Bảng biểu
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
附录
Phụ lục
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
术语表
Bảng thuật ngữ
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
参考书目
Tài liệu tham khảo
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
索引
Mục lục tra cứu
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document