Arabă | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

목차
فهرس المحتويات
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
인물 리스트
قائمة الأشكال
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
표 리스트
قائمة الجداول
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
부록
ملحق
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
어휘 사전
مسرد المصطلحات
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
관계 서적 목록
ببليوغرافيا
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
인덱스 (색인)
فهرس الموضوعات
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document