Esperanto | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

목차
Enhavtabelo
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
인물 리스트
Listo de Figuroj
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
표 리스트
Listo de Tabloj
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
부록
Apendico
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
어휘 사전
Glosaro
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
관계 서적 목록
Bibliografio
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
인덱스 (색인)
Indekso
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document