Hindi | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

목차
अनुक्रम
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
인물 리스트
आंकड़ों की सूची
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
표 리스트
तालिकाओं की सूची
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
부록
परिशिष्ट
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
어휘 사전
शब्दावली
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
관계 서적 목록
संदर्भग्रंथ सूची
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
인덱스 (색인)
अनुक्रमणिका
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document