Portugheză | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

목차
Índice
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
인물 리스트
Lista de figuras
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
표 리스트
Lista de tabelas
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
부록
Apêndice
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
어휘 사전
Glossário
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
관계 서적 목록
Bibliografia
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
인덱스 (색인)
Índice
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document