Română | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

목차
Cuprins
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
인물 리스트
Lista figurilor
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
표 리스트
Lista tabelelor
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
부록
Anexă
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
어휘 사전
Glosar
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
관계 서적 목록
Bibliografie
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
인덱스 (색인)
Index
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document