Maghiară | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Indholdsfortegnelse
Tartalomjegyzék
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Figuroversigt
Ábrák listája
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Tabelliste
Táblázatok listája
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Appendiks
Függelék
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Ordliste
Szójegyzék
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliografi
Bibliográfia
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Indeks
Tárgymutató
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document