Turcă | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Indholdsfortegnelse
Fihrist
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Figuroversigt
Figürler Listesi
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Tabelliste
Tablolar Listesi
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Appendiks
Ek / İlave
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Ordliste
Terimler Sözlüğü
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliografi
Kaynakça
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Indeks
İndeks / Endeks / Katalog
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document