Vietnameză | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Indholdsfortegnelse
Mục lục
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Figuroversigt
Hình minh họa
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Tabelliste
Bảng biểu
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Appendiks
Phụ lục
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Ordliste
Bảng thuật ngữ
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliografi
Tài liệu tham khảo
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Indeks
Mục lục tra cứu
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document