Franceză | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Table of Contents
Table des matières
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
List of Figures
Liste des figures
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
List of Tables
Liste des tables
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Appendix
Annexe
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Glossary
Glossaire
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliography
Bibliographie
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Index
Index
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document