Greacă | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Table of Contents
Πίνακας Περιεχομένων
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
List of Figures
Κατάλογος Σχημάτων
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
List of Tables
Κατάλογος Πινάκων
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Appendix
Παράρτημα
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Glossary
Γλωσσάριο
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliography
Βιβλιογραφία
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Index
Ευρετήριο
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document