Hindi | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Table of Contents
अनुक्रम
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
List of Figures
आंकड़ों की सूची
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
List of Tables
तालिकाओं की सूची
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Appendix
परिशिष्ट
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Glossary
शब्दावली
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliography
संदर्भग्रंथ सूची
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Index
अनुक्रमणिका
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document