Thailandeză | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Table of Contents
ตารางเนื้อหา
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
List of Figures
ลิสต์ตัวเลข
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
List of Tables
ลิสต์ตาราง
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Appendix
ภาคผนวก
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Glossary
อภิธานศัพท์
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliography
บรรณานุกรม
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Index
ตัวบ่งชี้
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document