Turcă | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Table of Contents
Fihrist
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
List of Figures
Figürler Listesi
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
List of Tables
Tablolar Listesi
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Appendix
Ek / İlave
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Glossary
Terimler Sözlüğü
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliography
Kaynakça
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Index
İndeks / Endeks / Katalog
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document