Coreeană | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Enhavtabelo
목차
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Listo de Figuroj
인물 리스트
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Listo de Tabloj
표 리스트
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Apendico
부록
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Glosaro
어휘 사전
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliografio
관계 서적 목록
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Indekso
인덱스 (색인)
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document