Greacă | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Enhavtabelo
Πίνακας Περιεχομένων
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Listo de Figuroj
Κατάλογος Σχημάτων
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Listo de Tabloj
Κατάλογος Πινάκων
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Apendico
Παράρτημα
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Glosaro
Γλωσσάριο
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliografio
Βιβλιογραφία
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Indekso
Ευρετήριο
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document