Turcă | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Enhavtabelo
Fihrist
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Listo de Figuroj
Figürler Listesi
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Listo de Tabloj
Tablolar Listesi
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Apendico
Ek / İlave
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Glosaro
Terimler Sözlüğü
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliografio
Kaynakça
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Indekso
İndeks / Endeks / Katalog
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document