Hindi | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Sisällysluettelo
अनुक्रम
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Kuvaluettelo
आंकड़ों की सूची
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Taulukkoluettelo
तालिकाओं की सूची
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Liitteet
परिशिष्ट
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Sanaluettelo
शब्दावली
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliografia
संदर्भग्रंथ सूची
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Hakemisto
अनुक्रमणिका
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document