Turcă | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Sisällysluettelo
Fihrist
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Kuvaluettelo
Figürler Listesi
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Taulukkoluettelo
Tablolar Listesi
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Liitteet
Ek / İlave
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Sanaluettelo
Terimler Sözlüğü
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliografia
Kaynakça
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Hakemisto
İndeks / Endeks / Katalog
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document